boligbranchen analyse

Hvordan kan rapporten skabe værdi for jer?

Hvis du selv eller dine kunder opererer i mode- og/eller boligbranchen, vil rapporten give dig værdifuld viden om danskernes planlægning samt køb af produkter i disse brancher. I rapporten er vi gået i dybden med danskernes købsadfærd fra inspiration til køb for alle involverede produktkategorier. Vi har endvidere inddraget et afsnit om køb af nyt vs. brugt under hver boligsektion, ligesom vi har kortlagt forbrugernes forbrug i kroner. 

En dansk boligbranche 2020 i medvind

I øjeblikket hersker COVID-19 over de fleste industrier. Boligbranchen er en af de industrier, som har oplevet vækst se seneste måneder. Forklaringen er ganske ligetil: Den danske forbruger har tilbragt tid i hjemmet mere end nogensinde før. Og med et formodet rådighedsbeløb, der tidligere blandt andet gik til at rejse, har givet boligbranchen gode vilkår.

Ud fra et forbrugerperspektiv giver det mening at løbende forbedre sin bolig. Som det bedste eksempel melder flere køkkenfirmaer om realiserede salgsbudgetter for 2020 og 2021 allerede pr. august 2020. Dertil er vi danskere i endnu højere grad blevet indforstået med, at en del af arbejdsugen sker fra hjemmet. Det har naturligt givet et opsving for markedet med produkter tilhørende hjemmearbejdspladser. Eksemplerne er mange, og forbruget har været med til at holde omsætningen oppe i de fleste produktgrupper hos boligbranchen i 2020.

Du får unik viden baseret på 2000 respondenter udarbejdet af Roots.

Du får data som er baseret på det danske marked, så viden er baseret på lokal
købsmønstre.

Du får en dybdegående indsigt i adfærd og trends indenfor boligbranchen.

Datagrundlag

Rapporten er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt den danske befolkning over 18  år. Besvarelserne er blevet indsamlet via Bilendisonlinepanel i perioden fra den 27. august 2020 til og med den 7. september 2020. Rapporten er baseret på i alt 2.000 besvarelser.

Data er efterfølgende blevet vejet i henhold til populationens fordeling på køn, alder og geografi. Dette er gjort for at opnå mere repræsentative resultater, som  afspejler den danske befolkning og dermed kan generaliseres. Resultaterne vil imidlertid fortsat være forbundet med en vis statistisk usikkerhed – som enhver anden stikprøveundersøgelse. 

Hvad kan rapporten give svar på?

Eksempler på kapitler i rapporten

Inspiration vs. køb

11% af de danske forbrugere køber månedligt ting til boligen* (56% halvårligt). En ganske stor del af forbruget bliver omsat i fysiske butikker. Selvom vi måske har en tese om, at det i højere grad mener at kvinderne repræsenterer det højeste forbrug, kan vi aflive myten med, at den gennemsnitlige mand køber ting til boligen for 9.900 kr. årligt, mens den gennemsnitlige kvinde køber for 6.800 kr. årligt.

* Med bolig menes møbler, indretning, lamper, have (både møbler, planter og maskiner/redskaber til haven), hårde hvidevarer, tæpper og gardiner.

Nyt vs. brugt

Boligbranchen har et omfattende marked for brugte produkter. En stor del af dette brugtmarked er repræsenteret på møbler med hele 71% af den danske befolkning, som har købt brugte møbler. Som et ekstra element i denne brancheanalyse har vi kortlagt behovet for bolig effekter i forbindelse med flytning samt ombygning.

Timing vs. forbrug

I 2019 var boligbranchen defineret med sæsoner i salg på diverse kategorier. Denne sæson er udjævnet i 2020. Denne viden er nyttig for dig, der enten befinder dig i branchen eller er rådgiver for samarbejdspartnere i kategorien, således at medietryk og kommunikation i øvrigt følger forbrugerens interessekurve.

Bestil din rapport i dag!

Rapporten i sig selv indeholder ca. 20 siders information om Boligbranchen anno 2020, og kan leveres med og uden mundtlig formidling af indholdet til Jeres team.

Kontakt Casper Claudius Gregersen på [email protected] for yderligere information og prissætning for hele analysen.

Ingen binding

Unikt og lokalt data, indsigter og trends

Relevante salgsargumenter overfor dine kunder

Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev?

15 + 9 =

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og blive løbende inspireret med faglig viden, faktuelle analyser fra en række industrier, og ikke mindst personlig udvikling i rollen som rådgiver.

You have Successfully Subscribed!