Detailbranchen 2020

3 ting du skal vide om Detailbranchen under COVID-19

  1. REMA 1000 er fortsat danskernes mest foretrukne supermarked
  2. E-commerce for onlinesupermarkeder boomer med 50% stigning ift. 2019
  3. Endnu flere danskere har tilmeldt sig kundeklubber

Hvis du selv eller dine kunder opererer i detailbranchen, vil rapporten give dig værdifuld viden om danskernes brug af – samt holdning til – de forskellige dagligvarebutikker. Rapporten dækker over både fysiske butikker og onlinehandel. Der er faktuelle konklusioner, der belyser hvorfor og indenfor hvilke kategorier danskerne handler. Og dermed også, hvornår de handler discount og hvornår de handler premium.

Du får unik viden baseret på 2000 respondenter udarbejdet af Roots.

Du får data som er baseret på det danske marked, så viden er baseret på lokal
købsmønstre.

Du får en dybdegående indsigt i adfærd og trends indenfor detailbranchen.

Datagrundlag

Rapporten er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt den danske befolkning over 18 år. Besvarelserne er blevet indsamlet via Bilendis onlinepanel i perioden fra den 12. november til og med den 23. november 2020. Rapporten er baseret på i alt 2.000 besvarelser.

Da der er en vis afvigelse i stikprøvens fordeling på køn, alder og region i forhold til populationen (den danske befolkning mellem 18-75 år), er det indsamlede data efterfølgende blevet vejet i henhold til populationens fordeling på disse forhold.

Dette er gjort for at opnå mere repræsentative resultater, som afspejler den danske befolkning og dermed kan generaliseres. Resultaterne vil imidlertid fortsat være forbundet med en vis statistisk usikkerhed – som enhver anden stikprøveundersøgelse.

En branche præget af ændrede forbrugsvaner

2020 har på mange måder været et foranderligt år. COVID-19 har sat sit tydelige præg på danskernes adfærds- og indkøbsmønstre, og det er naturligvis ingen undtagelse indenfor dansk detailhandel. Detailhandlen har været begunstiget af, at man ikke har været berørt af nedlukningen. Restaurationernes periodevise nedlukninger har ligeledes affødt et højere forbrug hos detailhandlen.

I takt med, at danskernes disponible indkomst har været begrænset til få industrier i længere perioder, og samtidig er kombineret med en vis smitterisiko i Danmark, er online detailhandel eksploderet yderligere i 2020. Næsten 4 ud af 5 danskere foretrækker nemlig.com som leverandør af dagligvarer til hjemmet, og den nærmeste konkurrent – coop.dk – anvendes af hver fjerde dansker, som handler detail online.

Dette samt en masse andre informationer om dansk detailhandel 2020 er tilgængelig for dig i denne brancheanalyse.

Hvad kan rapporten give svar på?

Eksempler på kapitler i rapporten

Pris og convenience er de vigtigste faktorer

Danskerne handler i flere dagligvarebutikker. I gennemsnit handler danskerne i 5,5 forskellige butikker på et år. Forbrugere, der oftest handler, er at finde Rema 1000 og Netto. Det er overordnet set pris og convenience, der afgør, hvor danskerne handler.

Discount vs premium

På hverdage handler danskerne discount. I weekenden og omkring højtider lader det ikke til, at danskerne er lige så prisbevidste, og premium dagligvarebutikker tager over.

Brancheglidning

Flere danskere køber nu non-food varer såsom bøger og legetøj i dagligvarebutikker til fordel for special detailbutikker.

Vækst i onlinehandel

Sammenlignet med 2019, har yderligere 10% af den danske befolkning prøvet at købe dagligvarer online. Det betyder, at næsten en tredjedel af alle danskere i dag har erfaring med onlinehandel indenfor dagligvarer. Det er en ganske stor vækst.

Men endnu mere udtalt er frekvensen på onlinekøb blandt dem, der handler online. I 2019 så vi, at 8% handler dagligvarer online månedligt. 1 2020 er det tal hele 57%. 

Bestil din rapport i dag!

Rapporten i sig selv indeholder ca. 30 siders konkret information om detailbranchen, og kan leveres med og uden mundtlig formidling.

Kontakt Casper Claudius Gregersen på [email protected] for yderligere information og prissætning for hele analysen.

Ingen binding

Unikt og lokalt data, indsigter og trends

Relevante salgssargumenter overfor dine kunder

Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev?

3 + 14 =

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og blive løbende inspireret med faglig viden, faktuelle analyser fra en række industrier, og ikke mindst personlig udvikling i rollen som rådgiver.

You have Successfully Subscribed!