Finansbranchen analyse

Hvordan kan finansrapporten skabe værdi for jer?

Hvis du selv eller dine kunder opererer i finansbranchen, vil rapporten give dig værdifuld viden om danskernes økonomiske profiler og deres vurdering af deres nuværende bank. I rapporten bliver der gået i dybden med banksektoren, hvor danskerne vurderer de forskellige selskaber på flere parametre, samt hvad der eventuelt har fået dem til at skifte selskab indenfor de seneste år. Rapporten har et afsnit med Intent-data, hvor danskerne tilkendegiver, hvad der kunne få dem til at skifte selskab.

Du får unik viden baseret på 2000 respondenter udarbejdet af Roots.
Du får data som er baseret på det danske marked, så viden er baseret på lokal
købsmønstre.

Du får en dybdegående indsigt i adfærd og trends indenfor finansbranchen.

En finansbranche i fortsat tillidskrise?

I marts 2017 afslørede Berlingske, at Danske Banks afdeling i Estland gennem en længere årrække havde hvidvasket milliardbeløb for skattesnydere, korrupte politikere og kriminelle netværk. Siden da har mediebilledet i massivt omfang været præget af nyhedshistorier om hvidvasksager. Faktisk har disse historier fyldt så meget, at Dansk Sprognævn og P1-programmet ‘Klog på Sprog’ valgte ordet ’hvidvask’ som Årets Ord 2018. Selvom Danske Bank og Nordea oftest bliver nævnt omkring hvidvask er det hele branchen, der er udfordret.

Finansbranchen er udvalgt som en af de brancher GetRoots går i dybden med. Ønsket er at give alle interessenter yderligere indsigt i branchen og bedre forstå danskerne på dette område. Hele tiden med fokus på, hvordan det bliver kommercielt interessant, så medier og rådgivere kan yde den bedst mulige rådgivning på et faktuelt grundlag.

Datagrundlag

Rapporten er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt den danske befolkning over 18 år. Besvarelserne er blevet indsamlet via Bilendis onlinepanel i perioden fra den 20. maj til og med den 26. maj 2020. Rapporten er baseret på i alt 2.000 besvarelser.

Data er efterfølgende blevet vejet i henhold til populationens fordeling på køn, alder og geografi. Dette er gjort for at opnå mere repræsentative resultater, som  afspejler den danske befolkning og dermed kan generaliseres. Resultaterne vil imidlertid fortsat være forbundet med en  vis statistisk usikkerhed – som enhver anden stikprøveundersøgelse.

 

Hvad kan rapporten give svar på?

Eksempler på kapitler i rapporten

De største banker er mest udfordret

Danske Bank og Nordea har højeste kendskab, men er samtidig de banker, som fleste kunder i undersøgelsen har forladt indenfor de seneste år. Det kunne skyldes kundetilfredsheden er laveste hos disse to banker. Det er også her den højeste andel af kunder er mest kritiske overfor bankens image. Samtidig er det de to banker, hvor kunderne har været kunder længst tid.

Danskernes brug af deres bank

Det er primært lønkonto, som danskerne har i deres bank. En noget lavere andel har realkredit, pension og investeringer. 42% er i kontakt med deres bank årligt (50% i 2019) eller sjældnere. Over halvdelen foretrækker en kommunikationsform, der ikke er et møde i banken. Flertallet af dem hælder til enten telefon eller mail.

Skifte af bank

Aldersgrupperne i 26-45 år skifter oftest bank. Årsagerne til bankskiftet er ofte gebyrer og dårligt omdømme. Når danskernes bliver spurgt, hvad der kunne få dem til at skifte bank nævner de meget rationelle årsager som ”mere værdi for pengene” og ”højere indlånsrenter”.  

Bestil din rapport i dag!

Rapporten i sig selv indeholder ca. 30 siders information om finansbranchen, og kan leveres med og uden mundtlig formidling af indholdet til dit/Jeres team.

Kontakt Casper Claudius Gregersen på [email protected] for yderligere information og prissætning for hele analysen.

Ingen binding

Unikt og lokalt data, indsigter og trends

Relevante salgssargumenter overfor dine kunder

Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev?

3 + 11 =

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og blive løbende inspireret med faglig viden, faktuelle analyser fra en række industrier, og ikke mindst personlig udvikling i rollen som rådgiver.

You have Successfully Subscribed!