FMCG branchen 2020

3 ting du skal vide om FMCG branchen under Covid-19

Brancheanalysen giver dig blandt andet indblik i:

  1.  Danskernes øgede fokus på økologi
  2.  Private label vinder fortsat frem, og presser dermed kommercielle brands
  3. Danskernes alkoholforbrug er steget under Covid-19 

Hvis du selv eller dine kunder opererer i FMCG branchen, vil rapporten give dig værdifuld viden om danskernes brug af – samt holdning til – de forskellige dagligvarebutikker. Rapporten dækker over både fysiske butikker og onlinehandel. Der er faktuelle konklusioner, der belyser hvorfor og indenfor hvilke kategorier danskerne handler. Og dermed også, hvornår de handler discount og hvornår de handler premium.

Du får unik viden baseret på 2000 respondenter udarbejdet af Roots.

Du får data som er baseret på det danske marked, så viden er baseret på lokal
købsmønstre.

Du får en dybdegående indsigt i adfærd og trends indenfor FMCG-branchen.

Datagrundlag

Rapporten er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt den danske befolkning over 18 år. Besvarelserne er blevet indsamlet via Bilendis onlinepanel i perioden fra den 12. november til og med den 23. november 2020. Rapporten er baseret på i alt 2.000 besvarelser.

Da der er en vis afvigelse i stikprøvens fordeling på køn, alder og region i forhold til populationen (den danske befolkning mellem 18-75 år), er det indsamlede data efterfølgende blevet vejet i henhold til populationens fordeling på disse forhold.

Dette er gjort for at opnå mere repræsentative resultater, som afspejler den danske befolkning og dermed kan generaliseres. Resultaterne vil imidlertid fortsat være forbundet med en vis statistisk usikkerhed – som enhver anden stikprøveundersøgelse. 

En branche præget af ændrede forbrugsvaner

2020 har på mange måder været et foranderligt år. Covid-19 har sat sit tydelige præg på danskernes adfærds- og indkøbsmønstre, og det er naturligvis ingen undtagelse indenfor dansk detailhandel. Detailhandlen har været begunstiget af, at man ikke har været berørt af nedlukningen. Restaurationernes periodevise nedlukninger har ligeledes affødt et højere forbrug hos detailhandlen.

Private label udgør om muligt en endnu større andel af omsætningen på en række forskellige kategorier. Det er naturligvis en udfordring for nye, såvel som etablerede kommercielle brands i de berørte kategorier. Men udfordringen er todelt, idet flere FCMG producenter også leverer produkter netop til private labels. Denne gotiske knude, hvor producenten både skal fastholde markedsandele på kommercielle brands samtidig med levering af indhold til private labels, er en ganske svær balance. Medmindre selve kategorien udvides, og herunder købs- og brugshyppighed øges.

Dette samt en masse andre informationer i FMCG brancheanalysen 2020 er tilgængelig for dig i denne brancheanalyse.

Hvad kan rapporten give svar på?

Eksempler på kapitler i rapporten

Private label på fremmarch

 Hele 51% af danskerne køber i høj/meget høj grad private labels. Det gør de logisk nok hovedsageligt på grund af prissætningen. Der er dog forskel på i hvilke dagligvarebutikker danskernes oftest køber private labels. Private Label produkterne er mest udbredt indenfor kategorierne husholdning, pålæg, brød og chips/snacks.

Økologi er stigende

4 ud af 10 danskere der køber i dag økologi. Tallet må formodes at stige fremover, for hele 37% indikerer de forventer at købe mere økologisk i fremtiden. Det er frugt/grønt samt animalske produkter, danskerne oftest køber økologisk.

Occasions

 FMCG kategorierne er i høj grad drevet af occasions/brugssituationer. I denne rapport klarlægger vi danskernes måltider og højtider med produkter og kategorier.

Bestil din rapport i dag!

Rapporten i sig selv indeholder ca. 28 siders konkret information om FMCG-branchen, og kan leveres med og uden mundtlig formidling.

Kontakt Casper Claudius Gregersen på [email protected] for yderligere information og prissætning for hele analysen.

Ingen binding

Unikt og lokalt data, indsigter og trends

Relevante salgssargumenter overfor dine kunder

Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev?

12 + 1 =

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og blive løbende inspireret med faglig viden, faktuelle analyser fra en række industrier, og ikke mindst personlig udvikling i rollen som rådgiver.

You have Successfully Subscribed!