Forsikringsbranche analyse

Hvordan kan forsikringsrapporten skabe værdi for jer?

Hvis du selv eller dine kunder opererer i forsikringsbranchen, vil rapporten give dig værdifuld viden om danskernes nuværende forsikringsselskab. I rapporten bliver der gået i dybden med alle typer forsikring, hvor danskerne vurderer de forskellige selskaber på flere parametre, samt hvad der har fået dem til at skifte selskab indenfor de seneste år. Rapporten indeholder også et afsnit med Intent-data, hvor danskerne tilkendegiver, hvad der kunne få dem til at skifte selskab.

Du får unik viden baseret på 2000 respondenter udarbejdet af Roots.
Du får data som er baseret på det danske marked, så viden er baseret på lokal
købsmønstre.

Du får en dybdegående indsigt i adfærd og trends indenfor finansbranchen.

Er din forsikring lavinvolvering?

Forsikringer er for mange os et produkt, som giver os den nødvendige sikkerhed i dagligdagen på tværs af en række forskellige områder. Forsikringer er yderst relevante for os forbrugere, når der er behov for dem. Resten af tiden må produkterne i denne industri være at betragte som et langvarigt forbrugsgode, hvor det sjældent tages op til overvejelse, hvorvidt dækningen på vores forsikring reelt afspejler vores behov.

Ofte er et skifte af vores forsikringsselskab forbundet med en større event eller livsændring. Det de mest hyppigt forekomne livssituationer benævne bl.a., men ikke udelukkende: ny bil, ny bopæl, ægteskab, familieforøgelse, skilsmisse og rejser. Men også prisstigninger hos eksisterende forsikringsselskab eller ændrede dækningsvilkår spiller en rolle i overvejelserne omkring nyt forsikringsselskab. 

Datagrundlag

Rapporten er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt den danske befolkning over 18 år. Besvarelserne er blevet indsamlet via Bilendis onlinepanel i perioden fra den 20.maj til og med den 26. maj 2020. Rapporten er baseret på i alt 2.000 besvarelser.

Data er efterfølgende blevet vejet i henhold til populationens fordeling på køn, alder og geografi. Dette er gjort for at opnå mere repræsentative resultater, som  afspejler den danske befolkning og dermed kan generaliseres. Resultaterne vil imidlertid fortsat være forbundet med en vis statistisk usikkerhed – som enhver anden stikprøveundersøgelse.

 

Hvad kan rapporten give svar på?

Eksempler på kapitler i rapporten

Happy churners

Paradoksalt nok er danskerne godt tilfredse med deres forsikringsselskab samtidig med de har en relativ stor villighed til at skifte selskab. På tværs af alle forsikringsselskaber er det således 83% afdanskerne, der giver udtryk for at være tilfredse med  deres forsikringsselskab. Samtidig har hele 29% afdanskerne dog skiftet forsikringsselskab inden for deseneste fem år.

Pris er afgørende

Danskerne fremhæver pris som det vigtigste element, når de skal sige, hvorfor de er kunde hos deres forsikringsselskab. Det er ligeledes også pris, der kan få dem til at skifte til et andet selskab.

Brug af forsikring

Indboforsikring er den forsikring flest danskere har hos deres selskab. Det er efterfulgt af ulykkes- og bilforsikring. Det er lige over halvdelen på godt 52%, der har haft brug for deres forsikringsselskab. Men giver det anledning til højere eller lavere tilfredshed? Det kan du få svar på i rapporten.

Bestil din rapport i dag!

Rapporten i sig selv indeholder ca. 19 siders information om forsikringsbranchen, og kan leveres med og uden formidling samt fortolkning af indholdet til dit/Jeres team.

Kontakt Casper Claudius Gregersen på [email protected] for yderligere information og prissætning for hele analysen.

Ingen binding

Unikt og lokalt data, indsigter og trends

Relevante salgssargumenter overfor dine kunder

Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev?

3 + 3 =

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og blive løbende inspireret med faglig viden, faktuelle analyser fra en række industrier, og ikke mindst personlig udvikling i rollen som rådgiver.

You have Successfully Subscribed!