Modebranchen analyse

Hvordan kan rapporten skabe værdi for jer?

Hvis du selv eller dine kunder opererer i Modebranchen, vil rapporten give dig værdifuld viden om danskernes planlægning samt køb af produkter i denne branche. I rapporten er vi gået i dybden med danskernes købsadfærd fra inspiration til køb for alle involverede produktkategorier. Vi har endvidere inddraget et afsnit om køb af nyt vs. brugt under hver sektion i modebrancheanalysen, ligesom vi har kortlagt forbrugernes forbrug i kroner.

En modebranche i en brydningstid

I øjeblikket hersker COVID-19 over de fleste industrier. Modebranchen er således ikke forskånet for de alvorlige følgevirkninger, som den globale modebranche oplever i 2020. Følgevirkningerne er gennemgående i hele værdikæden fra produktion til forbruger. 

Ud fra et forbrugerperspektiv skulle man umiddelbart antage, at købelysten i økonomisk usikre tider er aftagende, og navnlig indenfor luksusgoder. Netop luksusgoder har lidt et stort økonomisk tab på dansk jord som følge af mangel på turister samt manglende salg i lufthavne de seneste måneder, men modeindustrien har leveret omsætningsniveauer i lighed med omsætningen før COVID-19. Udfordringen for den danske Modebranche ligger længere nede i forsyningskæderne. Der kan være ekstra ventetid på råstoffer, ligesom produktionen i hhv. Mellemøsten, Asien og Europa leverer med markant forsinkelse.

Du får unik viden baseret på 2000 respondenter udarbejdet af Roots.

Du får data som er baseret på det danske marked, så viden er baseret på lokal
købsmønstre.

Du får en dybdegående indsigt i adfærd og trends indenfor modebranchen.

Datagrundlag

Rapporten er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt den danske befolkning over 18  år. Besvarelserne er blevet indsamlet via Bilendisonlinepanel i perioden fra den 27. august 2020 til og med den 7.september 2020. Rapporten er baseret på i alt 2.000 besvarelser.

Data er efterfølgende blevet vejet i henhold til populationens fordeling på køn, alder og geografi. Dette er gjort for at opnå mere repræsentative resultater, som  afspejler den danske befolkning og dermed kan generaliseres. Resultaterne vil imidlertid fortsat være forbundet med en vis statistisk usikkerhed – som enhver anden stikprøveundersøgelse. 

Hvad kan rapporten give svar på?

Eksempler på kapitler i rapporten

Inspiration vs. køb

35% af de kvindelige forbrugere køber produkter fra modekategorien* mindst en gang om måneden. Kombinationen af digitale og fysisk tilstedeværelse er afgørende for at præge forbrugeren igennem hele kunderejsen. Det og meget mere får du svar på i brancherapporten.

 * Med mode menes tøj, sko, smykker og accessories.

Nyt vs. brugt

Mode kommer i mange afskygninger, ikke mindst i forhold til henholdsvis nyt køb og brugt køb. Branchen indeholder værdifuld viden indenfor tøj, sko, smykker og accessories på begge områder.

Timing vs. forbrug

Ligesom alle andre industrier, er der også i modebranchen sæsoner for salgsvolumen, Det er naturligvis relevant viden for dem, der er en del af modebranchen eller rådgiver indenfor denne branche. Vi har ligeledes kortlagt forbrugernes investeringslyst i de forskellige kategorier.

Bestil din rapport i dag!

Rapporten i sig selv indeholder ca. 20 siders information om Modebranchen anno 2020, og kan leveres med og uden mundtlig formidling af indholdet til Jeres team.

Kontakt Casper Claudius Gregersen på mobil 26 30 00 57 eller [email protected] for yderligere information om muligheder.

 

Ingen binding

Unikt og lokalt data, indsigter og trends

Relevante salgssargumenter overfor dine kunder

Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev?

14 + 12 =

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og blive løbende inspireret med faglig viden, faktuelle analyser fra en række industrier, og ikke mindst personlig udvikling i rollen som rådgiver.

You have Successfully Subscribed!