Rejsebrancheanalyse

Hvordan kan analysen skabe værdi for dig?

Hvis du selv eller dine kunder opererer i rejsebranchen, vil rapporten give dig værdifuld viden om danskernes rejsevaner under en global pandemi. Vi kortlægger også hvordan og hvornår danskerne normalvis booker deres ferier i ind- og udland, samt danskernes holdning til de forskellige operatører i branchen. Rejsebrancheanalysen kortlægger (primo februar 2021) hvor deres næste sommerferie planlægges at gå hen, hvad de forventer at bruge på ferien samt hvor længe de vil være afsted.

Danmark er under normale omstændigheder…

… en nation af rejsende. Danskerne er i udgangspunktet glade for at rejse, og verden er på mange måder blevet mindre de senere år. Det er blevet stadigt nemmere og billigere at komme ud i verden, og det er blevet nemmere og gratis at finde information og brugeranmeldelser fra selv de mest eksotiske rejsemål. Rejsebranchen er udvalgt som en af de brancher GetRoots går i dybden med. Derfor er der udarbejdet en særskilt rapport for denne branche. Målet er at give alle interessenter dyb og faktuel indsigt i industrien for bedre forstå danskerne på dette område.

Du får unik viden baseret på 2000 respondenter udarbejdet af Roots.

Du får data som er baseret på det danske marked, så viden er baseret på lokal
købsmønstre.

Du får en dybdegående indsigt i adfærd og trends indenfor rejsebranchen.

Datagrundlag

Rapporten er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt den danske befolkning over 18 år. Besvarelserne er blevet indsamlet via Bilendis onlinepanel, M3 Panel, i perioden fra den 27.januar til og med den 5. februar 2021. Rapporten er baseret på i alt 2.000 besvarelser.

Data er efterfølgende blevet vejet i henhold til populationens fordeling på køn, alder og geografi. Dette er gjort for at opnå mere repræsentative resultater, som afspejler den danske befolkning og dermed kan generaliseres. Resultaterne vil imidlertid fortsat være forbundet med en vis statistisk usikkerhed – som enhver anden stikprøveundersøgelse.

Det er tredje år i træk, vi har spurgt 2.000 danskere til deres rejseaktivitet det forgangne år, men måske endnu mere interessant: hvordan eventuelt overskydende feriebudget forventes at blive forvaltet i året der kommer. Med tre års data har vi indblik i vandringer, trends og ikke mindst økonomisk villighed til kortere- såvel som længerevarende ferier på tværs af regioner, køn og alder. 

 

Rejserestriktioner, vaccinepas og feriebudgetter

Rejsebrancheanalysen 2021 afviger af naturlige årsager markant fra de foregående års rejsebrancheanalyser. Vi har i dettes års analyse ligeledes spurgt ind til, hvordan det opsparede feriebudget planlægges til henholdsvis Danmark og udlandet. Vaccinepas kan i skrivende stund blive en afgørende præmis for udrejse. Vores analyse fortæller os, at 66% af danskerne meget gerne benytter sig af netop vaccinepas som præmis for udrejse. 

Sommerferien er vigtig for danskerne, og derfor planlægger vi under normale omstændigheder ferien i god tid. Dette er dog ikke tilfældet i år, idet danskerne er afventende i vores nuværende situation. Markant anderledes ser bookingmønstre ud for storby- og weekendture.

Mere om disse to ferietyper i selve Rejsebrancheanalysen 2021, hvor vi også har tilladt at kortlægge hele planlægningsprocessen fra idéer og drømme, til reel afrejse. 

Hvad kan rapporten give svar på?

Eksempler på kapitler i rapporten

Rejsebranchen i 2021

Danskernes rejsevaner er for en stund sat på stand by som følge af Corona krisen i Danmark. Men indenfor overskuelig fremtid lukker verden sandsynligvis op igen, om end det formodentlig vil være i en anderledes udgave. Det er derfor fortsat relevant viden at kunne rådgive og handle på for medier, bureauer og brands. I Rejsebranchen 2021 kortlægger vi intentionerne for, hvor meget danskerne rejser – både i Danmark og til udlandet. Vi kortlægger danskernes kendskab og holdning til de forskellige flyselskaber og bookingsites, samt danskernes forbrug på ferier og hvor de får inspiration til deres rejser.

Weekendture og miniferier

Danskerne booker deres weekendture med forholdsvis kort varsel. Som oftest går disse ture – når de går til udlandet – til storbyer en kort flyvetur fra Danmark. Begge dele er relevant viden, når afsætte både flybilletter og hotelværelser i disse byer. Danskerne er mere prisfølsomme ifm. disse ture i forhold til deres sommerferier.

Vejret spiller ikke så stor en rolle, når danskerne vælger destination for en weekendtur. Det er i højere grad kulturelle tilbud og andre oplevelser.

I rapporten forefindes der også viden om danskere, der rejser på forretningsrejser med minimum én overnatning.

Rejsebranchens fremtid

Der er (pr. februar 2021) noget der tyder på, at en større del af danskerne også kommer til at rejse i fremtiden, idet vi har afdækket danskernes planlagte ferieopsparing. Flere danskere har lagt økonomi til side med henblik på at tage til både ind- og udland.

Der er regionale forskelle i, hvor meget danskerne vil bruge på deres ferier. Det grå guld bruger flere penge på rejser og ellers er forbrug i en hvis grad afhængigt af indkomst.

Bestil din rapport i dag!

Rapporten i sig selv indeholder ca. 48 siders information om Rejsebranchen 2021, og kan leveres med formidling af hovedkonklusionerne overfor Jeres team.

Kontakt Casper Claudius Gregersen på [email protected] for yderligere information og prissætning for hele analysen.

Ingen binding

Unikt og lokalt data, indsigter og trends

Relevante salgsargumenter overfor dine kunder

Ønsker du at modtage vores nyhedsbrev?

12 + 14 =

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og blive løbende inspireret med faglig viden, faktuelle analyser fra en række industrier, og ikke mindst personlig udvikling i rollen som rådgiver.

You have Successfully Subscribed!