Brugerbetingelser

Abonnementsvilkår | GetRootsApS

pr. 1.12.2018

Personlig side

Dine login-oplysninger er personlige og må ikke benyttes af andre. GetRoots ApS forbeholder sig retten til at spærre adgangen, opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Der ydes ikke kompensation for en eventuelt betalt restperiode.

Pris

Prisen for abonnementet følger den til enhver tid gældende prisliste. Abonnementet kan være solgt ifm. en kampagne, og vil efter kampagneperiodens udløb følge den gældende prisliste eller aftale. GetRoots ApS forbeholder sig retten til at justere priser og gebyrer. Dette kan bl.a. ske som følge af inflation, ændringer i priser hos vores underleverandører, ændringer i lønniveauet og/eller ændringer i vore produkter. Prisændringer varsles jf. lovgivning på området.

Betaling

Du betaler forud for abonnementet efter valgte betalingstermin. Overholdes sidste rettidige betalingsdag ikke, udsendes rykker, og der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Ved fortsat manglende betaling, vil sagen blive overdraget til retslig inkasso.

Opsigelse

Abonnementet er fortløbende, indtil det opsiges. Abonnementet opsiges pr. e-mail.

Abonnementet er bindende de første 12 mdr. Herefter kan abonnementet opsiges kvartalsvis førend fakturering.

Reklamation og godtgørelse

Ved reklamation kontaktes vores kundecenter inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opdaget.

Manglende digital adgang godtgøres ikke.

Force majeure

GetRoots ApS er ikke erstatningsansvarlig over for dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.

Ansvarsbegrænsning

GetRoots ApS er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om GetRoots ApS er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. For digitalt indhold giver GetRoots ApS ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed.

Persondata

Abonnementsoplysninger om tidligere og nuværende abonnenter opbevares og behandles fortroligt til evt. senere brug i overensstemmelse med lovgivningen. Oplysningerne bruges først og fremmest i forbindelse med levering af produkter, men kan også bruges internt med henblik på forbedring af vores produkter. Oplysningerne slettes, hvis det ønskes.

Ophavsret

Ethvert indhold i de af GetRoots ApS leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives i anden end den tiltænkte sammenhæng.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og blive løbende inspireret med faglig viden, faktuelle analyser fra en række industrier, og ikke mindst personlig udvikling i rollen som rådgiver.

You have Successfully Subscribed!