Metodevalg for Roots Index

Hvad: Online e-mail spørgeundersøgelse med over 30.000 besvarelser (Q4 2018 og Q1 2019) fra danske paneldeltagere

Hvem: Nationalt repræsentativt udsnit af danskere i alderen 18-75 år

Hvornår: Data i Roots Index er indsamlet i Q4 2018 samt Q1 2019. Data opdateres halvårligt, første gang i juli 2019

Hvor: Danmark

Data leverandør: AudienceProject

Note: Dataindsamling er baseret på nationalt repræsentative proportioner inden for alder, køn og region. Data er vejet

Udgivelser: Data i Roots Index indføres umiddelbart efter endt indsamling på halvårsbasis