Metodevalg for Roots Index

Hvad: Online Cawi spørgeundersøgelse med over 36.000 besvarelser årligt fra danske paneldeltagere

Hvem: Nationalt repræsentativt udsnit af danskere i alderen 18-75 år

Hvornår: Data i Roots Index vises som årligt index, hvor data opdateres halvårligt.

Hvor: Danmark

Data leverandør: Bilendi, M3 research panel

Note: Dataindsamling er baseret på nationalt repræsentative proportioner inden for alder, køn og region. Data er vejet

Udgivelser: Data i Roots Index indføres umiddelbart efter endt indsamling på halvårsbasis

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og blive løbende inspireret med faglig viden, faktuelle analyser fra en række industrier, og ikke mindst personlig udvikling i rollen som rådgiver.

You have Successfully Subscribed!