Metodevalg for Roots Index

Hvad: Online e-mail spørgeundersøgelse med over 30.000 besvarelser (Q4 2018 og Q1 2019) fra danske paneldeltagere

Hvem: Nationalt repræsentativt udsnit af danskere i alderen 18-75 år

Hvornår: Data i Roots Index er indsamlet i Q4 2018 samt Q1 2019. Data opdateres halvårligt, første gang i juli 2019

Hvor: Danmark

Data leverandør: Bilendi

Note: Dataindsamling er baseret på nationalt repræsentative proportioner inden for alder, køn og region. Data er vejet

Udgivelser: Data i Roots Index indføres umiddelbart efter endt indsamling på halvårsbasis

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og blive løbende inspireret med faglig viden, faktuelle analyser fra en række industrier, og ikke mindst personlig udvikling i rollen som rådgiver.

You have Successfully Subscribed!