Roots indhold

Roots Index giver dig det, du har behov for – når du har behov for det. Men vi har vendt det hele på hovedet. Dit udgangspunkt bør altid være brandet eller annoncøren, og derfor er dit valg af brand styrende for alle søgninger i Roots Index. Det sikrer nemlig, at vi altid tager udgangspunkt i kundens udfordringer.

Nogle brands har korte købscyklusser, andre har lange

Kortvarige forbrugsgoder afdækker viden om kendskab, overvejelse og loyalitet. Vi kortæller med andre ord, det enkelte brands performance i forhold til hele industrien, som brandet måtte være en del af. Roots kortlægger med andre ord brandets udfordringer samt muligheder i kategorien.

I tillæg har vi gjort markedskoorttilgængeligt for brugeren. Markedetskortet illustrerer hvor stor en del af markedet, der kender dit brand og om dem, der kender dit brand, så foretrækker eller forkaster det. Der kan med ét søg laves markedskort for alle brands i kategorien, så du kan også se resultaterne for dine konkurrenter.

Roots indeholder viden om købs- og brugshyppighed, samt i hvilke situationer forbrugerne anvender produktet (occasiondata). Det giver input til hvornår og i hvilken brugssituation du optimalt bør kommunikere til dine eksisterende samt potentielle forbrugerne.

Langvarige forbrugsgoder afdækker ligesom kortvarige forbrugsgoder viden om kendskab, overvejelse og loyalitet. Roots Index hjælper dig også med at identificere, hvordan forbrugerne opfatter brandet mht. opfattet pris og kvalitet. Særligt gældende for premium brands er det vigtigt at sikre forbrugernes opfattelse af pris modsvares af deres opfattelse af kvalitet.

I senere version af Roots (tilgængeligt juli 2019) vil der ligeledes foreligge data på købsfrekvens, samt hvorvidt forbrugerne har besøgt enten fysisk eller onlinebutik.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og blive løbende inspireret med faglig viden, faktuelle analyser fra en række industrier, og ikke mindst personlig udvikling i rollen som rådgiver.

You have Successfully Subscribed!